Wyciąć stary las to jedno. Zabić okazy gatunków chronionych to drugie

DCIM100_VIRB

Ponownie sprawdzamy, jak nadleśnictwo Borki przez 10 lat obowiązywania planu urządzenia lasu, wykorzystało informacje przekazane przez naukowców o lokalizacji gatunków rzadkich, wymierających i prawnie chronionych.

W jednym z wcześniejszych postów pisaliśmy o waloryzacji przyrodniczej jaką wykonali pracownicy UWM w Olsztynie w 2009 r., specjalnie pod projektowany plan urządzenia lasu nadleśnictwa Borki oraz jak leśnicy wykorzystali dane o lokalizacji wymierających gatunków.

 

W 2011 r. grupa naukowców przeprowadziła ponowną waloryzację Puszczy Boreckiej. Tym razem każda powierzchnia badawcza obejmowała całe wydzielenie leśne a nie kwadrat o bokach 50/50 m, jak to miało miejsce w 2009r. Informacje o odkrytych gatunkach zostały przekazane dla leśników jako materiał do wytyczenia nowych granic rezerwatu Borki.

Postanowiliśmy zweryfikować, jak w Puszczy Boreckiej po 7 latach wyglądają siedliska gatunków zinwentaryzowanych w 2011 r. Czy wymierające gatunki są w dobrej kondycji oraz czy ich siedliskom nic nie zagraża. W tym celu wybraliśmy jedną z powierzchni badawczych.

To co zastaliśmy na miejscu, załamałoby twórców Rozporządzeń w sprawie ochrony gatunkowej roślin i grzybów. CAŁA POWIERZCHNIA BADAWCZA ZOSTAŁA WYCZYSZCZONA Z GATUNKÓW CHRONIONYCH.

Jeszcze przed wykonaniem waloryzacji w 2011 r., powierzchnia była uszkodzona, ponieważ wykonano na niej rębnie gniazdowe. Świadczy to jedynie o tym, jakie gatunki mogły zostać utracone jeszcze przed 2011r.

W trakcie obowiązywania aktualnego planu urządzenia lasu (2010- 2019), na powierzchni badawczej ukończono prace gospodarcze rozpoczęte jeszcze przez 2011r., czyli wykonano tzw. rębnię uprzątającą (IIIBU), która polega na całkowitym usunięciu dojrzałych drzewostanów z powierzchni i posadzenie nowych drzew. Nikt się nawet nie zainteresował czymś takim jak ochrona gatunkowa.

Zabite zostały okazy 31 gatunków, z czego:

– 16 podlegających ochronie ścisłej,
– 6 podlegających ochronie częściowej,

– 5 wskaźników lasów pierwotnych,
– 6 gatunków narażonych na wyginięcie (VU),
– 4 gatunki bliskie zagrożenia (NT),
-1 gatunek zagrożony wyginięciem (EN),
-1 gatunek o nieokreślonym stopniu zagrożenia, wymagający dalszych badań naukowych (DD)

(Kategorie Czerwonej listy Polski mogą się łączyć ze statusem ochrony prawnej, który jest tożsamy z obowiązującymi rozporządzeniami w sprawie ochrony gatunkowej na dzień wykonania prac gospodarczcyh).