Start projektu: „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las”

Fundacja Las Naturalny, z dniem 1 grudnia 2020 r. rozpoczyna ogólnopolski projekt wsparcia dla ruchów obywatelskich walczących o wstrzymanie wyrębu, cennych dla nich lasów.

Wybrane ruchy obywatelskie (co najmniej 10), inicjatywy, indywidualni działacze i lokalne organizacje pozarządowe w całej Polsce, otrzymają pełne wsparcie dla działań na rzecz demokratycznego współdecydowania o przyszłości lasów, które są ważne ze względu na ich charakter, znaczenie społeczne, rekreacyjne, historyczne, przyrodnicze, ekologiczne, duchowe oraz kulturowe dla społeczności lokalnych żyjących w ich sąsiedztwie. Projekt jest przedłużeniem naszych dotychczasowych doświadczeń oraz działań z przełomu lat 2019- 2020 i odpowiedzią na potrzeby tworzących się obecnie w Polsce ruchów obywatelskich, walczących o ochronę cennych lasów przed wyrębem.

Mapa ruchów obywatelskich walczących o swój las

W projekcie będziemy ponadto (przy wsparciu zewnętrznych ekspertów od komunikacji), kłaść nacisk na sprawne budowanie kampanii, sprawne i efektywne negocjowanie z zarządcą lasu, przygotowanie oraz komunikowanie poprawnych merytorycznie postulatów oraz wsparcie prawne dla inicjatyw obywatelskich z zakresu dostępu do informacji publicznej i informacji o środowisku, co umożliwi obywatelom podjęcie skutecznego dialogu na temat ograniczenia wyrębu lasu.

Uczestnicy zdobędą wiedzę, narzędzia i umiejętności w zakresie:

* poszukiwania chronionych gatunków i siedlisk (przy wsparciu naukowców z wybranych dziedzin nauk przyrodniczych);
* umiejętność samodzielnej oceny jakości gospodarki leśnej i ochrony przyrody;
* nauczą się czytać mapy leśne;
* stworzymy dla nich narzędzia GIS do monitorowania wycinek drzew w Ich lesie za pomocą smartfona.

Przeprowadzimy warsztaty i szkolenia w lesie, który jest ważny dla społeczności lokalnej (w tym cykl warsztatów w Puszczy Białowieskiej z rozpoznawania gatunków lasów pierwotnych), wspólne badania gatunków i siedlisk. Pomożemy ruchom budować ich kampanie, będziemy też zdalnie wspierać ich kampanie. Nauczymy innych, jak konsolidować się z pro-przyrodniczymi władzami lokalnymi. Przygotowaliśmy również wsparcie finansowe dla ruchów obywatelskich oraz lokalnych liderów włączonych do projektu. Projekt będzie trwał od 5 do 7 miesięcy.

Po zakończeniu projektu:

* wybrane ruchy obywatelskie osiągną zadowalający konsensus z zarządcą lasu w sprawie ochrony lasu przez wyrębem;

* co najmniej 10 ruchów obywatelskich oraz co najmniej 25 osób spoza nich (17 aktywistów, 8 lokalnych liderów) zdobędzie wiedzę z zakresu ochrony przyrody, chronionych gatunków mchów, porostów i siedlisk przyrodniczych, wykorzystania geobazy GIS do ochrony lasu, obsługi przenośnych urządzeń GPS, funkcjonowania gospodarki leśnej, budowania kampanii, formułowania poprawnych merytorycznie postulatów, komunikacji, negocjacji i przyciągania sojuszników;

* Aktywiści i lokalni liderzy- badacze ginących gatunków mchów, porostów i ptaków, będą mogli sami je odnaleźć i przeprowadzić procedury administracyjne w celu ich formalnej ochrony przez polskie prawo.

Zgłoszenia do projektu: fundacja.las.naturalny@gmail.com