Kategoria: Wydarzenia

„POKOT” Agnieszki Holland

NAGRODZONY SREBRNYM NIEDŹWIEDZIEM „POKOT”
AGNIESZKI HOLLAND W KINACH OD PIĄTKU

Agnieszka Holland odebrała w sobotę na festiwalu filmowym w Berlinie Srebrnego Niedźwiedzia – nagrodę im. Alfreda Bauera, za otwieranie nowych perspektyw w sztuce filmowej. – Żyjemy w czasach, w których potrzebujemy odważnych filmów – mówiła ze sceny. Polska premiera filmu już w najbliższy piątek, 24 lutego. Prezentujemy galerię zdjęć z filmu.

Czytaj całość

Rezerwaty przyrody- czas na comeback!

Las Miejski

Las Miejski obok Giżycka – obszar zgłoszony do rezerwatowej „shadow list”

 

Nawet pobieżna analiza stanu ochrony rezerwatowej w Polsce prowadzi do jednoznacznego wniosku, że ostatnie kilkanaście lat w tej dziedzinie to permanentny kryzys. Pomimo  zawartej w programie wykonawczym Krajowej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej na lata 2007-2013 oceny, że potrzebujemy jeszcze co najmniej kilkuset rezerwatów, były lata, kiedy w całej Polsce powstawało ich zaledwie kilka. Są województwa, w których od wielu lat nie powstał żaden. Powierzchnia objęta w Polsce ochroną rezerwatową to zaledwie 0,5% powierzchni kraju, 8 razy mniej niż w Niemczech, 16 razy mniej niż w niektórych niemieckich landach, np. w sąsiadującej z Polską Brandenburgii!

Czytaj całość

Komisja Europejska rozpatruje sprawę PUL nadleśnictwa Borki

Plan Urządzania Lasu jest najważniejszym dokumentem na podstawie którego prowadzona jest gospodarka leśna w nadleśnictwie. Sporządza się go raz na 10 lat i w momencie jego projektowania zostaje poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. To wtedy właśnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) ocenia, czy zakres zaplanowanych zabiegów gospodarczych może negatywnie wpłynąć na chronione siedliska oraz gatunki. W 2010 r. zatwierdzono Plan Urządzania Lasu (PUL) dla nadleśnictwa Borki, jednak z naruszeniem prawa. W tym artykule postaramy się zaprezentować chronologicznie ciąg wydarzeń jakie miały miejsce w związku ze sprawą, która ostatecznie trafiła do Komisji Europejskiej.

Czytaj całość

Konsultacje prac gospodarczych w HCVF na rok 2017

Trwają konsultacje prac gospodarczych w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych High Conservation Value Forests na rok 2017.

Nadleśnictwa realizując obowiązek wynikający z posiadanego certyfikatu FSC ogłosiły konsultacje prac gospodarczych na powierzchniach wyznaczonych jako lasy HCVF.

Obowiązek konsultowania prac gospodarczych ze społecznością lokalną, wynika wprost z Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce. Zasada 4 standardu-  Współpraca ze społeczeństwem i prawa pracowników oraz jej Kryterium 4.4, nakładają na zarządcę lasu wymóg aby w procesie planowania i samej działalności były brane pod uwagę wyniki oceny jej oddziaływania na społeczeństwo. Ze stronami, na które dana działalność gospodarcza może mieć bezpośredni wpływ, przeprowadzane są konsultacje.

Każdy kto jest zainteresowany zakresem prac gospodarczych w lesie, może w tym momencie złożyć swoje uwagi oraz wnioski. Czas na składanie uwag jest ograniczony najczęściej do 30 dni kalendarzowych.

Borealna świerczyna bagienna- Puszcza Romincka

Czytaj całość

Problemy z siecią Natura 2000 w Puszczy Boreckiej

Puszcza Borecka to jeden z ostatnich obszarów Natura 2000 w województwie warmińsko- mazurskim, który wciąż nie ma zatwierdzonego Planu Zadań Ochronnych. Projekt PZO zawiera działania ochronne przypisane poszczególnym przedmiotom ochrony.  Jednemu z wydzieleń, któremu przypisano takie działania, postanowiliśmy się przyjrzeć.

Są to działania ochronne stworzone dla muchołówki białoszyjej i małej oraz 2 gatunków rzadkich dzięciołów- białogrzbietego i trójpalczastego. Obydwa gatunki dzięciołów w Puszczy Boreckiej znajdują się na skraju wymarcia. Ich liczebność jest szacowana odpowiednio na 18 i 5 par lęgowych.

Plan Urządzania Lasu nadleśnictwa Borki przewiduje wykonanie rębni IIIb w przedmiotowym wydzieleniu, co stoi w sprzeczności z działaniami ochronnymi wyszczególnionymi w projekcie PZO, opracowanymi dla czterech wyżej wymienionych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Borecka. W zeszłym roku w jednym z sąsiednich wydzieleń odnotowaliśmy obecność samca Dendrocopos Leucotos. 

Zgodnie z zasadą przezorności obowiązującą w prawie Unii Europejskiej, należy wstrzymać się z działaniami mogącymi wpłynąć negatywnie na środowisko jeśli występują sprzeczności poglądów dotyczących poziomu jego ochrony.

Czytaj całość

Publikujemy czarną talię urzędników którym grozi 3 lata pozbawienia wolności

Na początku października 2016r. w Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska ukazały się projekty zarządzeń dotyczących czynności podlegającym zakazom w stosunku do gatunku bobra europejskiego. Konsultacje społeczne projektów zarządzeń trwają około 5 dni kalendarzowych co stoi w sprzeczności z zasadami publikowanymi przez Rządowe Centrum Legislacji, Kodeksem konsultacji opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Tak krótki termin konsultacji społecznych stoi w sprzeczności z ratyfikowaną przez Polskę- Konwencją z Arhus.

Czytaj całość

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie przygotowuje się do eliminacji bobrów

22

Trwają konsultacje wyłożonego projektu zarządzenia zezwalającego na odstrzał 3375 osobników bobra europejskiego w województwie warmińsko- mazurskim. Zezwolenie dotyczy umyślnego płoszenia i niepokojenia bobrów przez członków Polskiego Związku Łowieckiego w miejscach, w których bobry powodują znaczące szkody poprzez podtapianie gruntów oraz niszczenie płodów i upraw rolnych, infrastruktury technicznej i innych rodzajów mienia.

Czytaj całość