Kategoria: Wydarzenia

Międzynarodowe Forum Organizacji Strażniczych 25- 26 września 2015r.

Międzynarodowe Forum Organizacji Strażniczych 25- 26 września 2015r.

25 oraz 26 września 2015r. w Warszawie, odbędzie się Międzynarodowe Forum Organizacji Strażniczych. Uczestnicy spotkania podzielą się swoimi doświadczeniami oraz problemami jakie napotkali w trakcie swoich działań.

Tematy jakie zostaną poruszone, dotyczą szeregu zagadnień- od tematów związanych ze stereotypami jakie wytworzyły się wokół strażników, po etykę działań oraz interesy lokalnej społeczności.

Czytaj całość

Forest Stewardship Council zamknęła polskie biuro FSC.

Forest Stewardship Council zamknęła polskie biuro FSC.

Puszcza Borecka. Fot. Adrian Grzegorz

Forest Stewardship Council potwierdza, że zakończyła ze skutkiem natychmiastowym współpracę ze Związkiem Stowarzyszeń na rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa FSC- Polska.

Poinformowano, iż wszystkie certyfikaty pozostają wciąż ważne, audyty wykonywane przez jednostki certyfikujące będą nadal wykonywane.

Zamknięcie biura zostało spowodowane zawieszeniem jego działalności już w 2014r., po tym jak zgłoszone zostały przez organizacje ekologiczne, nieprawidłowości dotyczące składu Izby Przyrodniczej. Ponadto zwrócono wówczas uwagę na obniżenie jakości polskich standardów gospodarki leśnej, wymaganych wobec jednostek certyfikowanych.

Przyczyną zamknięcia polskiego biura FSC, jest nie rozwiązanie problemu ustanowienia pełnego składu Izb: przyrodniczej, ekonomicznej oraz społecznej, będących filarem sprawnego funkcjonowania FSC.

Ze strony FSC International do końca tego roku zostanie wyznaczony przedstawiciel, który pomoże naprawić zaistniałe na polskim gruncie problemy.
Będzie pośredniczył w rozmowach z administracją PGL LP między innymi w kwestii zrównoważenia składu izb.

Adrian Grzegorz

 

Zasady, Kryteria i Wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej w Polsce 2005r. / Krajowy standard gospodarki leśnej FSC w Polsce 2013r. – wybrane modyfikacje standardów

plik

Wykorzystanie wyników projektu pn. Monitoring zarządzania obszarem Puszczy Boreckiej, w pracach Grup Roboczych przy GDLP w Warszawie.

Rozlewiska bobra europejskiego w Puszczy Boreckiej. Fot. Adrian Grzegorz

Rozlewiska bobra europejskiego w Puszczy Boreckiej. Fot. Adrian Grzegorz

W ostatnim czasie nastąpiła modyfikacja niektórych założeń projektu pn.  Monitoring zarządzania obszarem Puszczy Boreckiej.  Skorzystano z szansy na rozszerzenie jego oddziaływania, poprzez adaptację zawartych w nim założeń w tok prac Grup Roboczych, które zostały wyłonione w trakcie opracowywania Kodeksu dobrych praktyk współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi  a organizacjami społecznymi.

Kodeks dobrych praktyk współpracy jest powstającym obecnie dokumentem, który docelowo ma usprawnić (a w pewnych newralgicznych sytuacjach znormalizować) wzajemne relacje pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody a Lasami Państwowymi . W trakcie Forum Ekologicznego, które odbyło się 17 i 18 kwietnia 2015 w Leśnym Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym w Nagórzycach, wyłonione zostały Grupy Robocze mające zająć się rozwiązywaniem problemów wymagających pilnego uregulowania. Organizacja Natural Forest Foundation zadeklarowała uczestnictwo  w pracach wybranych Grup Roboczych.

Czytaj całość

Kontrola obywatelska wdrażania Planów Zadań Ochronnych na Mazurach- relacja z warsztatów konsultacyjnych nad projektem PZO

P220114_10.22

Teoria

Polska przystępując do Unii Europejskiej została zobowiązana do stworzenia sieci obszarów
ochrony siedlisk oraz ptaków zwanych siecią Natura 2000. Samo wyznaczenie sieci jednak, pomimo że spotkało się z wieloma trudnościami, w tym zaskarżenia przez Komisję Europejską Polski
do Trybunału Europejskiego za niewystarczające wyznaczenie Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków
ostatecznie udało się w 2010 roku zatwierdzić jako wstępny kształt polskiej sieci Natura 2000.

Czytaj całość

„Czym są i z czym wiążą się działania strażnicze”- relacja z warsztatów

Rozpoczęcie spotkania w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Fot. Adrian Grzegorz

Rozpoczęcie spotkania w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Fot. Adrian Grzegorz

25 września 2014r. w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie odbyły się warsztaty skierowane do organizacji strażniczych, których wnioski o dotację przeszły do II etapu konkursu grantowego w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Celem spotkania było powtórzenie i rozwinięcie wiedzy w zakresie monitoringu oraz działań strażniczych. Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy:

* kontrola obywatelska
* interes publiczny
* działania strażnicze w tym prawo i etyka w działaniach strażniczych
* metody prowadzenia działań strażniczych i monitoringu
* rzecznictwo w działaniach strażniczych
* przykłady działań strażniczyczych

Czytaj całość

Zakończenie liczenia dzięciołów, orlika krzykliwego, rybołowa oraz bociana czarnego

Kontrola obecności orlika krzykliwego w strefie. Fot. Agnieszka Krukowska.

Kontrola obecności orlika krzykliwego w strefie. Fot. Agnieszka Krukowska.

W trakcie prac inwentaryzacyjnych prowadzonych w ramach projektu pn. Monitoring zarządzania obszarem Puszczy Boreckiej, zakończono liczenie gatunków dzięciołów: trójpalczastego oraz białogrzbietego oraz gatunków wymagających ustanowienia stref ochronnych- orlika krzykliwego, rybołowa oraz bociana czarnego.

Czytaj całość

Kontrola obywatelska wdrażania Planów Zadań Ochronnych w Puszczy Boreckiej- relacja z warsztatów konsultacyjnych nad projektem PZO

natura2000_logo

W dniu 12.02.2014r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruklankach odbyły się warsztaty dotyczące tworzenia Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOOS Ostoja Borecka oraz OSOP Puszcza Borecka.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Polskiego Związku Wędkarskiego, organizacji pozarządowych, osób mających interes w kształcie powstającego Planu Zadań Ochronnych. Gościem specjalnym był przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. We wstępie został przybliżony uczestnikom cel spotkania. Podkreślono, że prace nad PZO dobiegają końca i konsultacje mają charakter końcowych uwag kierowanych wobec wykonawców planów.

Czytaj całość

Las lasowi nierówny.

Las lasowi nierówny.Czy las to teren porośnięty drzewami czy ekosystem z całym bogactwem powiązań między jego wszystkimi elementami? Definicja pojęcia lasu wpływa na to jak postrzegamy otaczające nas tereny. Pojęciu lasu poświęcona była prezentacja Adama Wajraka na TEDxWarsaw. Czytaj całość