WARSZTATY ‘SPOŁECZNY MONITORING LASÓW’ AKTYWIZM SPOŁECZNY 15- 16.06.2019, Giżycko Sobota 15.06.2019 9.00- Wstęp, przywitanie. 9.15-…

Sobota 11.05.2019 9.00- Wstęp, przywitanie, zapoznanie 9.20- Ochrona przyrody: formy ochrony oraz gatunki chronione występujące…