Sobota 11.05.2019 9.00- Wstęp, przywitanie, zapoznanie 9.20- Ochrona przyrody: formy ochrony oraz gatunki chronione występujące…