Sobota 13.04.2019 9.00- Wstęp, przywitanie, zapoznanie 9.20- Ochrona przyrody: formy ochrony przyrody oraz gatunki chronione…

Sobota 6.04.2019 9.00- Wstęp, przywitanie, zapoznanie 9.20- Kontrola obywatelska w ochronie przyrody w lasach, działania…

Wciąż zastanawiacie się czy wziąć udział w naszym projekcie? Pokażemy wam przykładowy scenariusz opracowany dla…

Jaki jest zasięg terytorialny projektu? Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo warmińsko- mazurskie i podlaskie bez…