Dokumentacja stanowisk reliktowych gatunków. Podsumowanie projektu w 2018 r.

Od 14 sierpnia 2018 r. do 18 listopada 2018 r. przy dokumentowaniu mszaków spędzilismy 17 dni w Puszczy Boreckiej. W trakcie dokumentowania i poszukiwania chronionych gatunków mszaków, które są bioindykatorami pierwotnych lasów puszczańskich, wzięło udział 9 osób. Udało się sfotografować techniką sferyczną przy użyciu kamery firmy Garmin, 472 stanowiska głównie chronionych gatunków mszaków, w tym sporadycznie stanowiska chronionych porostów. Udało się odnaleźć 75 nowych stanowisk chronionych gatunków mszaków i kilka stanowisk chronionych gatunków porostów, które zostały wysłane w 2 pakietach- 13 listopada i 6 grudnia do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku, gdzie prace gospodarcze w nadleśnictwie Borki na lata 2020- 2029 zostaną zaprojektowane w taki sposób, żeby stanowiska przetrwały. Przygotowany przez BULiGL projekt prac gospodarczych w planie urządzania lasu nadleśnictwa Borki na lata 2020- 2029 zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Stwierdziliśmy przypadki zniszczenia znanych leśnikom stanowisk chronionych gatunków, w tym znajdujących się na Czerwonej liście mszaków Polski. Informacje te, zostały wykorzystane w raportach i skargach kierowanych do Forest Stewardship Council International Center, Accreditation Services International oraz Komisji Europejskiej.

Prace dokumentacyjne wykonywane były przy wsparciu członków Sekcji briologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz dzięki eksperckiej asekuracji przyrodnika – Andrzeja Suleja. Projekt będzie kontynuowany w I połowie 2019 r.