Wolontariat

Aktualne zapotrzebowanie na świadczenia:

  1. Prowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej na facebooku- na bieżąco
  2. Monitoring prac gospodarczych w Lesie Miejskim obok Giżycka – wrzesień- grudzień 2019