Wolontariat

Aktualne zapotrzebowanie na świadczenia:

  1. Prowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej na facebooku- na bieżąco
  2. Monitoring prac gospodarczych w lasach Warmii i Mazur – na bieżąco
  3. Wykrywanie niezgodności planów urządzenia lasu z prawem środowiskowym UE, cała Polska – styczeń – marzec 2020