Aktualne zapotrzebowanie na świadczenia:

  1. Monitoring gospodarki leśnej: Puszcza Romincka, Borecka, Knyszyńska, Augustowska – styczeń- marzec 2018
  2. Inwentaryzacja drzew dziuplastych: Puszcza Borecka – styczeń- luty 2018
  3. Inwentaryzacja briologiczna w Puszczy Boreckiej przy współpracy z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze. Reliktowe gatunki mszaków- styczeń 2018
  4. Prowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej na facebooku- na bieżąco