Wolontariat

ZDALNY WOLONTARIAT W FUNDACJI LAS NATURALNY
 
 

Poszukujemy wolontariuszy do zdalnej pracy:  

1. Przygotowanie geobazy stanowisk reliktowych mszaków i porostów w Puszczy Boreckiej na platformie ArcGIS Online. [wstępne szkolenie z obsługi platformy ArcGIS Online; przekazanie danych przestrzennych, zdjęć sferycznych, omówienie oczekiwanych rezultatów].

2. Opracowanie we współpracy z lokalnymi władzami Giżycka oraz znawcami historii Giżycka i okolic, imion dla projektowanych do ochrony prawnej, około 100 drzew o rozmiarach pomnikowych w Lesie Miejskim koło Giżycka.

3. Weryfikacja stanowisk gatunku sóweczka zwyczajna w Puszczy Boreckiej, poprzez instalację rejestratorów audio w lesie [wstępne szkolenie z obsługi rejestratorów i analizy nagrań w programie Audacity].

4. Narzędzia GIS dla lokalnych aktywistów: Aktualizacja interaktywnych mobilnych map funkcjonujących na platformie ArcGIS Online, (przeznaczonych do użytku na smartfonach), o dane dotyczące planowanej w 2021 roku wycinki drzew w lasach (pozyskanie drewna) w nadleśnictwach: Giżycko, Borki, Czerwony Dwór, Dojlidy, Knyszyn, Nowe Ramuki, Wichrowo, Augustów, Kudypy. (Pozyskanie danych z Biuletynu Informacji Publicznej nadleśnictw, przetworzenie danych do formatu pliku shape i aktualizacja map funkcjonujących na platformie ArcGIS Online).