Wolontariat

Aktualne zapotrzebowanie na świadczenia:

  1. Dokumentacja stanowisk puszczańskich gatunków mchów i porostów –  grudzień 2018 r. – marzec 2019 r.
  2. Ekspertyza przyrodnicza – inwentaryzacja nieznanych dotąd stanowisk reliktowych gatunków mchów i porostów – grudzień 2018 r. – marzec 2019 r.
  3. Prowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej na facebooku- na bieżąco