Wolontariat

Aktualne zapotrzebowanie na świadczenia:

  1. Udział w projekcie „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno – wschodniej” – marzec 2019 – lipiec 2019
  2. Prowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej na facebooku- na bieżąco