Wolontariat

Aktualne zapotrzebowanie na świadczenia:

  1. Dokumentacja stanowisk puszczańskich gatunków mchów i porostów –  grudzień 2018 r. – marzec 2019 r.
  2. Ekspertyza przyrodnicza – inwentaryzacja nieznanych dotąd stanowisk reliktowych gatunków mchów i porostów – grudzień 2018 r. – marzec 2019 r.
  3.  Analizy GIS (w oparciu o dostarczone przez fundację materiały, oprogramowanie QGIS) wpływu gospodarki leśnej na siedliska i gatunki. Nadleśnictwo Giżycko, Borki, Gołdap, Olecko, Ełk, Czerwony Dwór)- Styczeń – luty 2019 
  4. Prowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej na facebooku- na bieżąco