Działania strażnicze w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich [4 sierpnia 2015]

 

Las Miejski obok Giżycka Fot. Adrian Grzegorz

[4 sierpnia 2015]

Dnia 3.08.2015r. na stronie Departamentu Pożytku Publicznego, ukazała się informacja o zatwierdzeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nowego regulaminu konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach konkursu, odbędzie się nabór na oferty realizacji zadań w następujących priorytetach:

Priorytet 1. Małe inicjatywy Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. 5

Priorytet 3. Aktywni obywatele Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

 

W ramach konkursu FIO przewiduje się realizację zadań jednorocznych oraz dwuletnich.

Priorytet 3  zawiera w sobie komponent wsparcia działań strażniczych.

FIO_MPiPS_logo1FIO3

FIO2

 

Z pełną treścią regulaminu konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich można zapoznać się na stronie Departamentu Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej:

link

Nabór wniosków w Priorytecie 3 i 4 rozpoczyna się z dniem 1 września 2015r.