Puszcza Borecka. Pozbywamy się Nadleśniczego Nadleśnictwa Borki [11 lipca 2016]

Art

[11 lipca 2016]

Polecamy artykuł pt. „Las dla księdza”, który ukazał się 4 lipca w czasopiśmie Newsweek. Artykuł kompromituje byłego już nadleśniczego Nadleśnictwa Borki- Piotra Gawryckiego oraz przedstawicieli Kościoła.

Sprawa dotyczy jeziora Wilkus położonego w Nadleśnictwie Borki oraz związanej z nim dzierżawy gruntu leśnego dla Kościoła. W wyniku nielegalnych prac budowlanych, podjętych przez Kościół zniszczeniu uległo siedlisko Natura 2000. Odbyły się liczne kontrole, zarówno z Regionalnej jak i z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, które jednak wciąż nie są w stanie przyczynić się do powstrzymania Kościoła od inwestycji. Powszechne uznanie dla Kościoła w Polsce jest wystarczającą przesłanką do tuszowania grzechów i wykroczeń czynionych przez duchownych. Zbyt wnikliwe zaangażowanie w sprawę w celu wyjaśnienia nieprawidłowości i ukarania przestępcy może za to przyczynić się do utraty stanowiska pracy, o czym przekonali się pracownicy organów ochrony przyrody.

Link do artykułu: Las dla księdza