Przeprowadzamy kontrolę obywatelską w ramach programu Scentralizowanej Analizy Ryzyka FSC [23 sierpnia 2016]

IMG_0735

[23 sierpnia 2016]

Nasza fundacja, od początku lipca przygotowuje raport dotyczący występujących nieprawidłowości oraz zagrożeń dla lasów o szczególnych walorach ochronnych High Conservation Value Forests na Mazurach. Przeprowadziliśmy już kompleksową kontrolę w Puszczy Rominckiej oraz Boreckiej oraz zebraliśmy dokumentację liczącą na dzień dzisiejszy ponad 1000 fotografii, obrazujących sposób gospodarowania lasami o szczególnych walorach ochronnych. Prace wciąż trwają.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania wykrytych nieprawidłowości w sposobie użytkowania lasów.

Jeśli jesteś pracownikiem gminy, nadleśnictwa, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, osobą fizyczną i zaobserwowałeś niepokojące zmiany w użytkowaniu lasu oraz stosowane praktyki, które mogą stać w sprzeczności z prawem krajowym oraz zasadami gospodarowania lasami HCVF, bądź sygnalistą alarmującym o wykrytych nadużyciach i nieprawidłowościach!

Ochrona sygnalistów w Polsce

 

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: fundacja.las.naturalny@gmail.com

Uwagi powinny zawierać:

-adres leśny, którego dotyczy zgłoszenie (można pobrać ze strony http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy#),

-szczegółowy opis problemu,

-niezgodność z zasadami gospodarowania lasami HCVF lub prawem krajowym,

-zdjęcia lub mapy obrazujące skalę nieprawidłowości.

Dziękujemy jednocześnie osobom, które w trosce o dobro przyrody przysyłają nam informacje o zagrożeniach oraz zniszczeniach środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu Puszczy Boreckiej. Cenimy wszelkie inicjatywy sprzeciwu obywatelskiego wobec bezprawnego niszczenia przyrody. Informacje te skrupulatnie analizujemy i w ramach dostępnego czasu oraz zasobów- wykorzystujemy w celu poprawy ochrony przyrody.

 

Program oceny zagrożeń lasów o szczególnych wartościach ochronnych HCVF- instrukcje zgłaszania nieprawidłowości zaproponowane przez podmiot certyfikujący LP