Eksterminacja bobrów w Polsce. Dyrektorom wszystkich RDOŚ w Polsce, grozi 3 lata pozbawienia wolności [12 października 2016]

[12 października 2016]

Na początku października 2016r. w Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska ukazały się projekty zarządzeń dotyczących czynności podlegającym zakazom w stosunku do gatunku bobra europejskiego. Konsultacje społeczne projektów zarządzeń trwają około 5 dni kalendarzowych co stoi w sprzeczności z zasadami publikowanymi przez Rządowe Centrum Legislacji, Kodeksem konsultacji opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Tak krótki termin konsultacji społecznych stoi w sprzeczności z ratyfikowaną przez Polskę- Konwencją z Arhus.

Urzędnicy mogą być podejrzani o popełnienie przestępstwa umyślnego niedopełnienia obowiązków oraz działanie na szkodę interesu publicznego jakim jest niezbywalne prawo obywateli do uczestnictwa w stanowieniu prawa. Tak krótki okres konsultacji społecznych jaki zastosowano, wobec standardowo przyjętego okresu 21 dni, uniemożliwia społeczeństwu zebranie argumentów i wypowiedzenie się w sprawie odstrzału 31572 osobników bobra europejskiego na terenie całego kraju. Zgodnie z treścią artykułu 231 Kodeksu Karnego funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to tzw. przestępstwo urzędnicze.

Dokumenty powiązane ze sprawą:

Stanowisko NFF w sprawie konsultacji społecznych

Zestawienie informacji dotyczących konsultacji projektów zarządzeń