Puszcza Borecka. Problemy z siecią Natura 2000 w Puszczy Boreckiej [4 grudnia 2016]

[4 grudnia 2016]

Puszcza Borecka to jeden z ostatnich obszarów Natura 2000 w województwie warmińsko- mazurskim, który wciąż nie ma zatwierdzonego Planu Zadań Ochronnych. Projekt PZO zawiera działania ochronne przypisane poszczególnym przedmiotom ochrony.  Jednemu z wydzieleń, któremu przypisano takie działania, postanowiliśmy się przyjrzeć.

Są to działania ochronne stworzone dla muchołówki białoszyjej i małej oraz 2 gatunków rzadkich dzięciołów- białogrzbietego i trójpalczastego. Obydwa gatunki dzięciołów w Puszczy Boreckiej znajdują się na skraju wymarcia. Ich liczebność jest szacowana odpowiednio na 18 i 5 par lęgowych.

Plan Urządzania Lasu nadleśnictwa Borki przewiduje wykonanie rębni IIIb w przedmiotowym wydzieleniu, co stoi w sprzeczności z działaniami ochronnymi wyszczególnionymi w projekcie PZO, opracowanymi dla czterech wyżej wymienionych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Borecka. W zeszłym roku w jednym z sąsiednich wydzieleń odnotowaliśmy obecność samca Dendrocopos Leucotos. 

Zgodnie z zasadą przezorności obowiązującą w prawie Unii Europejskiej, należy wstrzymać się z działaniami mogącymi wpłynąć negatywnie na środowisko jeśli występują sprzeczności poglądów dotyczących poziomu jego ochrony.

W tej sprawie skierowaliśmy pismo do osób odpowiedzialnych za ochronę przyrody oraz gospodarkę leśną, jak też do Komisji Europejskiej, co ma w założeniu zwrócić uwagę osób decyzyjnych na przewlekłość w zatwierdzaniu Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLB 280006 Puszcza Borecka i wynikające z tego problemy w zarządzaniu tym obszarem jakie mają tutejsi leśnicy.

Dokumenty powiązane ze sprawą:

Pismo do RDLP wBiałymstoku, RDOŚ w Olsztynie, Nadleśnictwa Borki oraz Komisji Europejskiej

Standardowy Formularz Danych Obszaru Natura 2000 PLB 280006 Puszcza Borecka

 

img_9362
Wydzielenie 9 d w leśnictwie Lipowo. Znajduje się tutaj stanowisko reliktowego porostu puszczańskiego Lobaria pulmonaria.

img_9372

 

img_9368
Wydzielenie ma przypisane działania ochronne ograniczające możliwość prowadzenia prac gospodarczych. Plan Urządzania Lasu przewiduje jednak przeprowadzenie tutaj rębni IIIb.

 

img_9364

 

9d-lipowo-1280x905
W sąsiednich wydzieleniach wykonano już rębnię III (na mapie widoczne jako kilkuarowe sąsiadujące ze sobą „dziury” w lesie). Tuż obok zaobserwowaliśmy obecność samca dzięcioła białogrzbietego (18 par lęgowych w Puszczy Boreckiej)

 

Więcej zdjęć na stronie fundacji w Facebooku