Nasza fundacja ma sprawę sądową z audytorami SGS [8 czerwca 2017]

[8 czerwca 2017]

Nasza fundacja ma sprawę sądową z audytorami SGS

22 maja firma SGS, za pośrednictwem wynajętego adwokata, skierowała do nas wezwanie do „zaniechania i usunięcia naruszeń” dotyczących opublikowanych przez nas artykułów.

Działalność spółki SGS Polska jest obecnie poddawana weryfikacji przez instytucje nadrzędne, w celu analizy wydawanych przez nią ocen w trakcie audytów certyfikujących lasy z prawem krajowym oraz standardem FSC.

Obszerne materiały dowodowe zebrane przez nas oraz inne organizacje pozarządowe z całej Polski w toku działalności strażniczej ostatnich kilku lat, opinie FSC IC z siedzibą w Bonn oraz zebrane przez nas opinie prawników i ekspertów leśnictwa pozwalają doprowadzić do wyciągnięcia konsekwencji wobec firmy SGS przez ASI. Jesteśmy gotowi do konfrontacji na drodze sądowej jak też do postępowania przed ASI zakończonego pomyślnie dla polskiej przyrody.