Wolontariat w Puszczy Boreckiej – reliktowe gatunki mszaków

Zapraszamy odpowiedzialne osoby do pomocy przy wykonaniu dokumentacji fotograficznej siedlisk w których stwierdzono występowanie chronionych, rzadkich, będących na Czerwonych listach, gatunków mchów w Puszczy Boreckiej.

Do wykonania jest praca na ponad 620 stanowiskach gatunków mszaków, wskaźnikowych dla lasów pierwotnych. Na każdym stanowisku trzeba wykonać zdjęcie sferyczne obejmujące płat siedliska oraz potwierdzić obecność gatunku.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej pozwoli na wizualne zarchiwizowanie stanu siedlisk oraz oszacowanie w przyszłości zmian lub zniszczeń jakie wprowadza gospodarka leśna w fragmentach Puszczy Boreckiej, jakie preferują gatunki wskaźnikowe dla lasów pierwotnych.

Dokumentacja będzie pomocna przy ewentualnych postępowaniach skargowych przed organami certyfikującymi leśnictwo bądź w sprawach przed Komisją Europejską. Stanowić będzie zabezpieczenie dowodów w przyszłych sprawach dotyczących łamania prawa ochrony przyrody.

Okres wolontariatu: wrzesień- listopad 2018 r.