Puszcza Borecka. Lokalny przyrodnik odkrył 64 nieznane dotąd nauce, stanowiska reliktów lasów puszczańskich [15 września 2018]

[15 września 2018]

Puszcza Borecka. Lokalny przyrodnik odkrył 64 nieznane dotąd nauce, stanowiska reliktów lasów puszczańskich

64 nieznane dotąd nauce stanowiska gatunków wskaźnikowych dla lasów puszczańskich Europy, wymierających  i chronionych, zostały odkryte przez lokalnego przyrodnika w Puszczy Boreckiej w Polsce północno-wschodniej.

Niektóre z gatunków, jak Jeżolist zwyczajny (Antitrichia curtipendula), znane były dotychczas z 2 potwierdzonych ostatnimi laty stanowisk w Bieszczadach – 13 nowych odkrytych stanowisk w refugium. Inny gatunek- Zygodon rupestris od 2011 r. notowany był na 6 stanowiskach w całej Polsce – 3 nowe stanowiska w refugium. Dicranum viride to 49 znanych stanowisk w Polsce, głównie w Karpatach z czego 8 dotychczas na Warmii i Mazurach (5 nowych stanowisk w refugium)

Łączna powierzchnia ostoi wynosi zaledwie 60 ha, z czego 13 ha to lasy referencyjne (Representative Sample Areas – RSA) a 47 ha to lasy użytkowane gospodarczo ze wskazaniem do wykonania lub kontynuowania rębni gniazdowych do końca 2019 r.

 

 

Refugium zostało już poważnie uszkodzone. Na zdjęciach możemy między innymi zobaczyć jak wygląda zakończenie gospodarowania rębnią gniazdową uprzątającą. Nie wiemy, ile stanowisk gatunków wymierających, wskaźników lasów o cechach pierwotnych, notowanych dotychczas na kilku lub kilkunastu stanowiskach w całym kraju, zostało wywiezionych do tartaku. Zrównoważona gospodarka leśna znów zawiodła.