Puszcza Borecka. Publikujemy apel Polskiego Towarzystwa Botanicznego o ochronę siedlisk reliktów puszczańskich [18 września 2018]

 

[18 września 2018]

Puszcza Borecka. Publikujemy apel Polskiego Towarzystwa Botanicznego o ochronę siedlisk reliktów puszczańskich

Apel został wystosowany przez Sekcję Briologiczną PTB w październiku 2017 r. i był reakcją na informacje o planowanych wycinkach w Puszczy Boreckiej, w siedliskach gatunków najcenniejszych dla krajowej brioflory. Polskie Towarzystwo Botaniczne wskazuje, że dla gatunków mszaków wskaźnikowych dla lasów puszczańskich, jakie odkryto w kilku wydzieleniach leśnych w nadleśnictwie Borki, kluczowym jest występowanie w zamkniętym wnętrzu kompleksu leśnego, co wymaga zachowania odpowiedniego buforu niepoddanego gospodarce leśnej.

W opinii Polskiego Towarzystwa Botanicznego, występowanie reliktów lasów puszczańskich potwierdza naturalny charakter grądu wschodnioeuropejskiego. Zaburzenie struktury przestrzennej drzewostanów i zniszczenie gatunków reliktowych i ich siedlisk, znacząco pogorszy stan i funkcjonowanie całego układu ekologicznego.

W dalszej części apelu, Polskie Towarzystwo Botaniczne zwraca uwagę na to, że gatunki Dicranum viride oraz Antitrichia curtipendula nie podlegają odstępstwom od zakazów bezpośredniego niszczenia oraz niszczenia ich siedlisk, w związku z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej. Polskie Towarzystwo Botaniczne apeluje o wstrzymanie wycinek oraz wykonanie inwentaryzacji briologicznej.

 

Nasza fundacja wciąż poszukuje ekspertów, którzy odpowiedzą na pilną potrzebę odnalezienia możliwie wszystkich stanowisk gatunków chronionych mszaków i porostów w Puszczy Boreckiej. Stanowiska, które nie zostaną odnalezione w najbliższym czasie, będą polem konfliktów z leśnikami w przyszłych latach, gdyż w ich siedliskach będą wkrótce zaplanowane rębnie gniazdowe wykonywane następnie w latach 2020- 2030.

Kontakt: fundacja.las.naturalny@gmail.com
tel. 737685693.