Puszcza Borecka. Nasi wolontariusze odkryli 36 stanowisk reliktów puszczańskich [22 listopada 2018]

[22 listopada 2018]

Puszcza Borecka. Nasi wolontariusze odkryli 36 stanowisk reliktów puszczańskich

W ostatnich dniach nasi wolontariusze odnaleźli 36 nieznanych dotąd stanowisk reliktów puszczańskich.

1. W dniach 15- 18 listopada wolontariuszka o inicjałach AKo odnalazła 8 drzew z reliktami puszczańskimi.

  • Na 6 z tych drzew rósł gatunek Neckara pennata (wymierający w Polsce, narażony na wyginięcie w Europie, podlega ochronie ścisłej),
  • na 1 drzewie Thelotrema lepadinum (wymierający w Polsce, podlega ochronie ścisłej, tworzy się 50 strefy wokół drzewa bez możliwości wycinki drzew i krzewów przez leśników),
  • i na 1 drzewie Zygodon rupestris (podlegający ochronie ścisłej, wymierający w Polsce).

2. Wolontariuszka o inicjałach MG odnalazła 10 drzew z reliktami puszczańskimi.

  • Na 5 z tych drzew rosła Thelotrema lepadinum, na 4 drzewach rosła Neckara pennata i na 1 drzewie Homalia trichomanoides (ochrona częściowa).

3. Wolontariusz o inicjałach AG odnalazł 9 drzew z reliktami puszczańskimi.

  • Na 8 z tych drzew rósł gatunek Neckera pennata, na jednym Zygodon rupestris.

4. Wolontariusz o inicjałach MW odnalazł 6 drzew z reliktami puszczaskimi.

  • Na 1 z tych drzew rosły Anomodon viticulosus, Neckera complanata oraz Homalia trichomanoides (wszystkie podlegające ochronie częściowej),
  • 2 drzewa z gatunkiem Neckera pennata, 1 drzewo z gatunkiem Zygodon rupestris i Neckera crispa (ochrona częściowa),
  • 1 drzewo z Dicranum viride (ochrona ścisła, rzadki, gatunek Natura 2000),
  • a także 1 drzewo z reliktowym gatunkiem porostu Lobaria pulmonaria (ochrona ścisła, tworzy się 50 strefy wokół drzewa bez możliwości wycinki drzew i krzewów przez leśników) oraz z gatunkiem Neckera pennata.

Projekt „Inwentaryzacja reliktów puszczańskich” zrealizowany w funduszy własnych Fundacji Las Naturalny