Puszcza Borecka – wolontariusze odnajdują relikty puszczańskie

W ostatnich dniach nasi wolontariusze odnaleźli 36 nieznanych dotąd stanowisk reliktów puszczańskich. W dniach 15- 18 listopada wolontariuszka o inicjałach AKo odnalazła 8 drzew z reliktami puszczańskimi. Na 6 z tych drzew rósł gatunek Neckara pennata (wymierający w Polsce, narażony na wyginięcie w Europie, podlega ochronie ścisłej), na 1 drzewie Thelotrema lepadinum (wymierający w Polsce, podlega ochronie ścisłej, tworzy się 50 strefy wokół drzewa bez możliwości wycinki drzew i krzewów przez leśników) i na 1 drzewie Zygodon rupestris (podlegający ochronie ścisłej, wymierający w Polsce). Wolontariuszka o inicjałach MG odnalazła 10 drzew z reliktami puszczańskimi. Na 5 z tych drzew rosła Thelotrema lepadinum, na 4 drzewach rosła Neckara pennata i na 1 drzewie Homalia trichomanoides (ochrona częściowa). Wolontaiusz o inicjałach AG odnalazł 9 drzew z reliktami puszczańskimi. Na 8 z tych drzew rósł gatunek Neckera pennata, na jedym Zygodon rupestris. Wolontariusz o inicjałach MW odnalazł 6 drzew z reliktami puszczaskimi. Na 1 z tych drzew rosły Anomodon viticulosus, Neckera complanata oraz Homalia trichomanoides (wszystkie podlegające ochronie częściowej), 2 drzewa z gatunkiem Neckera pennata, 1 drzewo z gatunkiem Zygodon rupestris i Neckera crispa (ochrona częściowa), 1 drzewo z Dicranum viride (ochrona ścisła, rzadki, gatunek Natura 2000) a także 1 drzewo z reliktowym gatunkiem porostu Lobaria pulmonaria (ochrona ścisła, tworzy się 50 strefy wokół drzewa bez możliwości wycinki drzew i krzewów przez leśników) oraz z gatunkiem Neckera pennata.