Puszcza Borecka. Ujawniamy, że ochrona gatunków wymierających w puszczy nie istnieje [11 grudnia 2018]

DCIM101_VIRB

[11 grudnia 2018]

Puszcza Borecka. Ujawniamy, że ochrona gatunków wymierających nie istnieje

Odpowiedź przedstawiamy na poniższych zdjęciach. W 2011 r. zespół ekspertów przeprowadził badania w Puszczy Boreckiej w poszukiwaniu cennych obszarów, nadających się do ochrony rezerwatowej. W jednym z wydzieleń leśnych znaleziono 21 gatunków roślin, mchów i porostów, z czego 8 podlegało ochronie ścisłej a 5 częściowej. Informacje o lokalizacji 21 gatunków zostały przekazne leśnikom. W wydzielniu wkrótce przeprowadzono rębnię gniazdową.

I nawet jeśli ze zdjęć wynika, że pomiędzy zrębami są powierzchnie międzyzrębowe gdzie wyżej wymienione gatunki mogły przetrwać, to zawsze należy mieć na uwadze jedną zasadę jaka obowiązuje w leśnictwie. Raz rozpoczęty zabieg hodowlany jest kontynuowany aż do całkowitego odnowienia lasu.

Decyzja o wykonaniu rębni gniazdowej częściowej IIIb wiąże się ze stopniowym usuwaniem drzew, rozluźnianiem koron drzew i ostatecznej wymianie pokoleniowej.

Na przykładzie gospodarki leśnej prowadzonej w Puszczy Boreckiej wygląda to następująco:

  • wycina się niewielkie płaty lasu (gniazda zrębowe) gdzie usuwane są drzewa z gatunkami mszaków i porostów podlegającymi ochronie prawnej,
  • drzewostan pomiędzy gniazdami zrębowymi jest rozluźniany, przez co zaburzeniu ulega fitoklimat tych gatunków, które uzależniają swoje istnienie od zamkniętego wnętrza lasu,
  • powiększa się gniazda zrębowe, wycinając kolejne drzewa (gatunki wnętrza lasu wymarły już na wcześniejszym etapie),
  • usuwa się wszystkie pozotałe drzewa z powierzchni,
  • na każdym z powyższych etapów sadzi się i pielęgnuje nowe pokolenie lasu,
  • ostatecznie las został odnowiony, wszystkie drzewa są w wieku do 20 lat. Gatunki chronione, związane z wnętrzem lasu zostały wyparte z puszczy, pomimo że wiedza o ich lokalizacji była znana zarządcy lasu jeszcze przed przystąpieniem do wykonania rębni gniazdowej.

Gatunki jakie żyły w wydzieleniu leśnym pokazanym na zdjęciach, uznano za wymierające, wpisano na Czerowną listę gatunków w Polsce, ponieważ zagrażają im etapy hodowlane gospodarki leśnej wypunktowane powyżej.

Przyczyna objęcia gatunku ochroną prawną jest ukazana na zdjęciach. Zdjęcia dokumentują skutki tej przyczyny. Gdzieś po drodze zapomniano o samej ochronie gatunkowej, która stała się nic nie znaczącym sloganem.

SCHEMAT RĘBNI GNIAZDOWEJ CZĘŚCIOWEJ