Tajemnica przedsiębiorstwa w nadleśnictwach konsultujących ze społeczeństwem prace leśne [3 grudnia 2018]

DCIM101_VIRB

[3 grudnia 2018]

Nadleśnictwo Czarna Białostocka i Nadleśnictwo Giżycko, udostępniły informację na swojej stronie internetowej o możliwości składania uwag do zaplanowanych na 2019 r. zabiegów gospodarczych w lasach o szczególnej wartości ochronnej HCVF. Na wniosek naszej fundacji o szczegółowy wykaz zaplanowanych prac gospodarczych, obydwa nadleśnictwa nie chcą udostępnić danych o lokalizacji prac gospodarczych, przy czym  powołują się na Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 48 z dnia 6 października 2010 r., argumentując swoją odmowną decyzję tajemnicą przedsiębiorstwa. Na pozostałych 12 nadleśnictw, 10 udostępniło żądane informacje zgodnie z wnioskiem. Nadleśnictwo Knyszyn udostępniło tylko zbiorcze zestawienia prac gospodarczych a nadleśnictwo Olecko nie chce przekazać wnioskowanej informacji, ponieważ jest ona w trakcie przygotowywania.

Uniemożliwienie stronie społecznej odniesienie się do zaplanowanych zabiegów gospodarczych w lasach HCVF, może być sprzeczne z wymaganiami certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC FM, do której obydwa nadleśnictwa dobrowolnie przystąpiły. Złożyliśmy ponowny wniosek o rozpatrzenie sprawy, mając na względzie wymogi certyfikacji gospodarki leśnej.

Ogłoszenia o rozpoczęciu konsultowania ze społeczeństwem prac gospodarczych:

Nadlesnictwo Giżycko

Nadleśnictwo Czarna Białostocka