Lasy Państwowe planują zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej [27 grudnia 2018]

[27 grudnia 2018]

Komisja Europejska w odpowiedzi na naszą skargę, wszczęła przeciwko Polsce postępowanie o naruszenie prawa, żądając od Polski umożliwienia organizacjom społecznym zaskarżanie planów urządzenia lasu. Tymczasem Lasy Państwowe, działając metodą faktów dokonanych, pośpiesznie przygotowały aneksy do planów urządzania lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej, które umożliwią pozyskanie ponad 170 tys. m3 drewna w ciągu 3 najbliższych lat.

O ile Polska wprowadzi przepisy umożliwiające zaskarżanie planów gospodarczych przed sądem, o tyle same rozprawy sądowe będą już się odbywać z rykiem pił łańcuchowych w tle.

Tak działają Lasy Państwowe. Takie są priorytety leśników. Dlatego potrzebna jest kontrola społeczna nad funkcjonowaniem tego przedsiębiorstwa i wyciąganie personalnych oraz finansowych konsekwencji, hamujących zapędy korporacyjne PGL LP.

Żródło: Gazeta Prawna