Tajemnica przedsiębiorstwa Nadleśnictwa Knyszyn to łamanie wymogów FSC w Polsce [25 grudnia 2018]

[25 grudnia 2018]

Tajemnica przedsiębiorstwa Nadleśnictwa Knyszyn to łamanie wymogów FSC w Polsce

Dnia 24 grudnia Nadleśnictwo Knyszyn w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie lokalizacji lasów HCVF oraz lokalizacji prac gospodarczych przewidzianych do realizacji w 2019 r. na terenie nadleśnictwa, uniemożliwia stronie społecznej udział w zarządzaniu lasami, powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa.

Uniemożliwienie stronie społecznej sprawującej kontrolę nad administracją publiczną, odniesienie się do zaplanowanych prac gospodarczych, jest złamaniem Zasady 4 i 9 Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce:

Zasada 4. Kryterium 4.4. W procesie planowania i samej działalności są brane pod uwagę wyniki oceny jej oddziaływania na społeczeństwo. Ze stronami, na które dana działalność gospodarcza może mieć bezpośredni wpływ, przeprowadzane są konsultacje.

Zasada 9. Kryterium 9.2.3. Konsultacje ze stronami zainteresowanymi mają na celu dostosowanie działań gospodarczych do wymogów ochrony wartości tych lasów.

Nadleśnictwo Knyszyn obok nadleśnictwa Giżycko i Czarna Białostocka, są nadleśnictwami z grupy 15 nadleśnictw do których skierowaliśmy wnioski o informację o środowisku w ramach konsultacji jakie te nadleśnictwa prowadzą ze społeczeństwem. Tylko te 3 nadleśnictwa uznały, że infomacja o lokalizacji prac gospodarczych jakie planują do wykonania w 2019 r. jest tajemnicą przedsiębiorstwa.

Uniemożliwiając udział strony społecznej w konsultacjach społecznych, powyższe nadleśnictwa narażają Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku na utratę certyfikatu FSC a tym samym straty finansowe liczone w milionach złotych.

Apelujemy do nadleśniczych nadleśnictwa Giżycko, Czarna Białostocka oraz Knyszyn

Prosimy o rozważne traktowanie zasad standardu FSC oraz o poszanowanie dla kontroli obywatelskiej, jaką przedstawiciele społeczeństwa sprawują nad administracją publiczną. Kontrola obywatelska jest uzupełnieniem dla systemu gospodarki państwowej tam, gdzie inne mechanizmy kontrolne zawodzą. Ukrywanie przed organizacjami społecznymi działań gospodarczych ogranicza zaufanie do instytucji publicznych jakimi niewątpliwie są nadleśnictwa i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.