Projekt: „Monitoring gospodarki leśnej” – podsumowanie naszych działań [31 grudnia 2018]

[31 grudnia 2018]

Ilościowe i jakościowe zestawienie naszych działań strażniczych, realizowanych w okresie pomiędzy VII.2017 r. a VII.2018 r.

Adresat działańOsobyProdukt/ usługa
Forest Stewardship Council International Center4 osoby z kierownictwa-1 raport (58 stron, 52 załączniki).
Accreditation Services International4 osoby (1 z kierownictwa, 3 pozostałych pracowników)-1 skarga (21 stron, 30 załączników);
-1 pakiet uwag do audytu (32 uwagi, 31 załączników).
Firma SGS SA5 osób (1 z kierownictwa, 4 pozostałych pracowników)-1 skarga (21 stron, 30 załączników);
-1 pakiet uwag do audytu (32 uwagi, 31 załączników).
Nadleśnictwo Borki, Czerwony Dwór, Giżycko, Gołdap, Olecko, Ełk, Czarna Białostocka7 osób z kierownictwa-7 pakietów uwag do konsultacji społecznych prac gospodarczych w lasach;
-Nadleśnictwo Borki – 330 stanowisk drzew dziuplastych;
-Nadleśnictwo Giżycko- 29 stanowisk drzew dziuplastych.
RDOŚ Olsztyn2 osoby (1 z kierownictwa, 1 z działu ochrony przyrody)-160 stanowisk gatunków reliktowych mchów i porostów;
-6 stanowisk turzycy szczupłej;
-Uwagi dotyczące nieaktualnych map stref ochronnych ptaków będących w zasobach GIS, RDOŚ Olsztyn
RDLP Białystok1 osoba-160 stanowisk gatunków reliktowych mchów i porostów,
-6 stanowisk turzycy szczupłej.
Najwyższa Izba Kontroli1 osoba z kierownictwa-1 skarga na Ministerstwo Środowiska i Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku.
PEFC/ Urząd Dozoru Technicznego1 osoba z kierownictwa-1 pakiet uwag dotyczących gospodarki leśnej w RDLP Białystok.
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot/ Komisja Europejska2 osoby (1 z zarządu, 1 prawnik)-1 pakiet dowodów na zniszczsenia stanowisk puszczańskich gatunków w nadleśnictwach Mazur.
Fundacja Las Naturalny/ Komisja Europejska2 osoby z zarządu, 1 pracownik
1 osoba z KE
-5 tysięcy zdjęć dokumentujących stan priorytetowych siedlisk Natura 2000, stanowisk gatunków chronionych ptaków i porostów.
Odbiorcy działań promocyjnych w projekcie840 wyświetleń na Vimeo-5 filmów w technice sferycznej.
Odbiorcy działań promocyjnych w projekcie 603 wyświetlenia na Vimeo-9 filmów w technice Hyperframe.
Odbiorcy warsztatów dla aktywistów15 osób-1 prelekcja o kontroli obywatelskiej (przedstawicielka organizacji Stowarzyszenie Sieć Watchdog Polska);
-1 prelekcja o leśnictwie (przedstawiciel Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze);
-1 prelekcja o certyfikacji leśnictwa (przedstawiciel Fundacji Las Naturalny);
-1 prelekcja o podstawach GIS (przedstawiciel Fundacji Las Naturalny);
-1 warsztaty grupowe – kontrola obywatelska w ochronie przyrody;
-1 warsztaty grupowe – Geograficzne Systemy Informacyjne.

Społeczność regionu województwa warmińsko- mazurskiego1759 wyświetleń-6 narzędzi GIS (mapy) pomocne z składaniu uwag do audytów i konsultacji społecznych prac gospodarczych w mazurskich nadleśnictwach.
Odpłatne kampanie promocyjne na Facebooku i Instagramie55796 wyświetleń-85 kampanii promocyjnych.

Projekt pn. „Monitoring gospodarki leśnej”, finansowany z funduszy Fundacji imienia Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w działaniu.