Nadleśnictwo Borki i nadleśnictwo Krynki zabijają żubry [4 stycznia 2019]

Odstrzały żubrów z okazji 90 rocznicy restytucji gatunku

[4 stycznia 2019]

Komentarz Małgorzaty Górskiej z Greenpeace do zgody na zabicie 40 żubrów w nadleśnictwach Krynki i Borki:

W 2019 r. obchodzona będzie uroczyście 90. rocznica restytucji żubra w Polsce. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w specyficzny uczcił tę okazję – wydając zgody na zabicie 40 żubrów. Choć „w pierwszej kolejności” mają być zabijane osobniki chore, to zgoda obejmuje również zdrowe żubry. Tak jak w latach poprzednich argumentowana jest rzekomą „nadwyżką liczbową” tych zwierząt. Zdaniem Greenpeace to niezgodne z prawem, gdyż zgoda na odstępstwo od zakazu zabijania żubrów może być wydana jedynie w ostateczności, w przypadku braku rozwiązania alternatywnego. „Nadwyżka liczbowa” nie jest sytuacją, dla której jedynym możliwym rozwiązaniem jest śmierć. W nadleśnictwach Borki i Krynki, znanych z karygodnych procederów polowań komercyjnych na żubry, teraz mają być zabijane średnio co najmniej 3 zwierzęta tygodniowo!

Po nagłośnieniu przez Greenpeace procederu komercyjnych polowań na największego europejskiego ssaka [1] i dzięki 80 tysiącom podpisów osób sprzeciwiających się tym polowaniom [2],  Ministerstwo Środowiska rozpoczęło wiosną 2018 roku dyskusje na temat przyszłości ochrony żubra w Polsce. Niestety okazuje się, że resort nie ma wystarczającej siły przebicia, by powstrzymać skandaliczne praktyki. Podlegający ministrowi środowiska Henrykowi Kowalczykowi GDOŚ nadal ślepo kieruje się wytycznymi „Strategii ochrony żubra w Polsce” – krytykowanej przez przyrodników, przestarzałej i traktującej żubra jak zwierzę hodowlane. Wyraźnie widać, że populacją tego majestatycznego zwierzęcia nadal zarządza członkini Polskiego Związku Łowieckiego prof. Wanda Olech-Piasecka. To ona jest autorką Strategii, jako członkini komisji hodowlanych, rekomenduje odstrzały żubrów, a jako przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody, wydaje na temat tych rekomendacji pozytywne opinie.

Zabijanie zwierząt gatunku objętego ścisłą ochroną bez przekonującego uzasadnienia to skandal, z którym – jak widać – polski system ochrony przyrody wciąż sobie nie radzi i kolejny dowód na to, że zasady zarządzania polskimi żubrami muszą być pilnie zmienione.


Przypisy: 

[1] http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Polowanie-na-zubra—raport-Greenpeace-obnaza-mechanizm-polowan-na-zubry-w-Polsce/
[2] https://act.greenpeace.org/page/4921/petition/1?ea.tracking.id=Fb

Źródło: Greenpeace Polska