Puszcza Borecka. Rozpoczynamy projekt: „Inwentaryzacja reliktów puszczańskich” [18 stycznia 2019]

[18 stycznia 2019]

W dniach 8- 10 lutego 2019 r. rozpoczynamy prace, których celem jest archiwizacja odkrytych, znanych już stanowisk gatunków mchów i porostów będących wskaźnikami lasów pierwotnych. Będziemy też poszukiwać nowych, nieznanych miejsc ich występowania. Wiemy gdzie są obszary cenne przyrodniczo. Mamy wytypowane miejsca w Puszczy Boreckiej, które należy sprawdzić.

Mszaki i porosty których poszukujemy, to najczęściej epifity – rosną na drzewach. Każde stanowisko gatunku to pojedyncze drzewo. Będziemy poszukiwać drzew, żeby zgłosić ich lokalizację do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, gdzie trwają prace nad 10 letnim planem urządzania lasu dla nadleśnictwa Borki. Plan ten obejmuje swoim zasięgiem połowę Puszczy Boreckiej i będzie wskazywał, gdzie w latach 2020- 2029 leśnicy będą mogli wyciąć drzewa. Pracownicy BULiGL aktualnie projektują prace gospodarcze w taki sposób, żeby w najbliższym dziesięcioleciu zgłoszone przez nas stanowiska mogły przetrwać presję gospodarki leśnej. Wszystkie nieodkryte przez nas stanowiska gatunków mchów i porostów nie zostaną uwzględnione przy projektowaniu prac gospodarczych w Puszczy Boreckiej. Brak wiedzy o lokalizacji stanowisk, to realne ryzyko zabicia w trakcie realizacji prac gospodarczych, okazów gatunków chronionych ustawą o ochronie przyrody, rzadkich i wymierających.

Dokumentacja już odkrytych stanowisk, to praca polegająca na poszukiwaniu drzew przy pomocy ręcznych urządzeń GPS. Wykonujemy też pomiary pierśnicy drzew, identyfikujemy gatunki na pniu drzewa, przepisujemy z urządzenia GPS indywidualny kod stanowiska na tablicę suchościeralną oraz wykonujemy zdjęcie sferyczne. Zdjęcie obejmuje swoim zasięgiem ekosystem poszukiwanych gatunków w promieniu około 50 metrów od drzewa na którym rosną, stopień zagęszczenia koron drzew w ekosystemie, wszystkie najwartościowsze drzewa w okolicy oraz samo drzewo z tablicą stojącą pod nim. Dodatkowo wykonujemy tradycyjne zdjęcie plechy lub gałązki okazów występujących na korze pnia drzewa z widocznymi współrzędnymi geograficznymi.


Potrzebujemy wsparcia ekspertów briologów oraz wolontariuszy. W 2018 r. pomagali nam członkowie Sekcji Briologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. W poszukiwaniu nowych stanowisk mszaków i porostów najlepiej się sprawdza 4- 5 osobowy zespół, co pozwala na efektywne penetrowanie lasu i racjonalny podział obowiązków. Luty i marzec 2019 r. to czas, kiedy będziemy intensyfikować prace inwentaryzacyjne, co jest związane z kończącym się terminem obowiązywania pozwolenia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, na przebywanie w strefach ochronnych ostoi reliktowych gatunków porostów: granicznika płucnika i puchlinki ząbkowatej.


Projekt „Inwentaryzacja reliktów puszczańskich” zrealizowany w funduszy własnych Fundacji Las Naturalny