Rozpoczynamy projekt pn. „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” [24 stycznia 2019]

Projekt ma na celu zaktywizowanie społeczeństwa z Polski północno-wschodniej do ochrony przyrody, poszukiwania ginących gatunków i siedlisk, monitorowania gospodarki leśnej. Będziemy uczyć innych, jak monitorować zgodność gospodarki leśnej z przepisami i standardami, co będzie skutkować regularnymi wnioskami, uwagami i skargami dotyczącymi prac gospodarczych związanych z gospodarką leśną. Nauczymy innych, prawa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących gospodarki leśnej oraz w audytach kontrolnych związanych z certyfikacją leśnictwa w systemie FSC. Będziemy motywować i uczyć poszukiwania ginących siedlisk i gatunków w najcenniejszych lasach północno-wschodniej Polski.

Projekt skierowany jest do aktywnych społecznie obywateli, przyrodników, lokalnych organizacji społecznych, osób chcących wiedzieć co się dzieje w lesie oraz chronić ginące ekosystemy i gatunki. Chcemy dotrzeć do was poprzez listy, promocje na facebooku, rozmowy i spotkania.

Wszyscy chętni do udziału w projekcie zdobędą wiedzę, narzędzia, umiejętności poszukiwania chronionych gatunków i siedlisk oraz samodzielnej oceny jakości ochrony przyrody w lasach. Odbędą się spotkania rekrutacyjne, zbudujemy geobazę GIS, jako narzędzie do zarządzania informacją o środowisku, przeprowadzimy 4 warsztaty grupowe (ochrona przyrody, leśnictwo, kontrola obywatelska, system informacji przestrzennej GIS), indywidualne szkolenia (identyfikacja lokalnych warunków przyrodniczych, zagrożenia dla środowiska, formułowanie pism i wniosków), będziemy asekurować uczestników projektu w ich działaniach poprzez wizyty w miesjcu zamieszkania (razem będziemy konsultować postępy prac, wykonywać badania terenowe, identyfikować siedliska, gatunki, nauczymy się posługiwać mapami, wspólnie będziemy prowadzić skuteczny monitoring, definiować problemy i formułować skargi, komentarze oraz wnioski). Uczestnicy projektu będą mogli liczyć za zwrot kosztów samodzielnie prowadonego monitoringu.

Chcemy uświadomić i umocnić przekonanie o celowości udziału społeczeństwa w gospodarce leśnej oraz kontrolowaniu gospodarki leśnej. Dotychczasowe problemy, które udało nam się wykryć (zabijanie okazów chronionych gatunków mszaków i porostów, niezgodność polskiego prawa ochrony przyrody z prawem europejskim) dowodzą, że system ochrony przyrody w lasach nie funkcjonuje prawidłowo i stanowi zagrożenie dla ginących siedlisk i gatunków. Udział społeczeństwa w gospodarce leśnej umożliwi wykrywanie i usuwanie wad systemu ochrony przyrody oraz systemu gospodarki leśnej. Zainicjujemy udział społeczeństwa w gospodarowaniu cennymi przyrodniczo lasami.


Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity