Codzienny przelot satelity na naszych mapach do monitoringu gospodarki leśnej [27 stycznia 2019]

[27 stycznia 2019]

„Codzienny przelot satelity. Sentinel S2- L1C”.

Jest to nowa warstwa, dostępna dla każdego z poniższych narzędzi GIS. Wyśmienicie działa, jako zobrazowanie wszystkich lasów w Polsce, w tym aktualnie prowadzonych wycinek drzew. System domyślnie wybiera ostatnie aktualne zdjęcie satelitarne na którym pokrycie nieba chmurami nie przekracza 20%. Klikamy na mapie myszką i sprawdzamy w tabeli, z którego dnia jest zobrazowanie satelitarne.

Misja Sentinel-2 to konstelacja monitoringu lądowego dwóch satelitów, które zapewniają zobrazowanie optyczne o wysokiej rozdzielczości i zapewniają ciągłość aktualnych misji SPOT i Landsat. Misja zapewnia globalne pokrycie powierzchni Ziemi co 5 dni, dzięki czemu dane te są bardzo przydatne w ciągłych badaniach. Dane L1C są dostępne od czerwca 2015 r. na całym świecie. Dane L2A są dostępne od kwietnia 2017 r. w całym regionie Europy i na całym świecie od grudnia 2018 r. Nowe dane Sentinel są dodawane regularnie, zwykle w ciągu kilku godzin po ich udostępnieniu na Copernicus OpenHub. [źródło: aws.amazon.com]

Zobrazowanie satelitarne aktualne na dzień 23.01.2019 r.

W dniu opublikowania tego wpisu, mazurskie lasy mają zobrazowanie satelitarne aktualne na 23 stycznia 2019 r.

Aktualnie dostępne narzędzia GIS:

Nadleśnictwo Czerwony Dwór
Nadleśnictwo Ełk
Nadleśnictwo Borki
Nadleśnictwo Gołdap
Nadleśnictwo Giżycko
Nadleśnictwo Olecko


Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity