Rekrutacja do projektu: „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” [1 marca 2019]

[1 marca 2019]

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w działaniach służących ochronie cennych przyrodniczo lasów województwa warmińsko- mazurskiego.

Projekt kierujemy do osób zmotywowanych do ochrony cennych przyrodniczo lasów, poprzez poznawanie ich wartości i monitorowanie w jaki sposób są zarządzane. Mogą to być:

-niewielkie fragmenty lasów, które na pierwszy rzut oka wydają się wartościowe krajobrazowo i przyrodniczo,

-rezerwaty, użytki ekologiczne, lasy miejskie będące w zarządzie Lasów Państwowych, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000,

-każdy większy lub mniejszy las, który z jakiegoś powodu jest bliski i wartościowy dla osoby chcącej aktywnie go chronić.

Przeprowadzimy cykl warsztatów dotyczących ochrony przyrody, gospodarki leśnej, Geograficznych Systemów Informacyjnych, kontroli obywatelskiej.

Każdy uczestnik projektu zdobędzie wiedzę i doświadczenie w rozpoznawaniu wartości przyrodniczych, poszukiwaniu informacji o sposobie zarządzania lasem oraz pozna metody skutecznego monitorowania gospodarki leśnej.

Zapewniamy wspólne badania terenowe, indywidualne szkolenia oraz zdalną asekurację każdego z uczestników projektu poprzez porady przy formułowaniu pism, wniosków, pozyskiwaniu informacji od organów ochrony przyrody i administracji Lasów Państwowych. Ograniczona liczba uczestników projektu będzie mogła liczyć na zwrot kosztów paliwa zużytego w trakcie samodzielnego monitoringu cennych obiektów.

Po zakończeniu projektu, jego uczestnicy będą samodzielnie formułować uwagi, wnioski i skargi, oparte na zgromadzonej wcześniej wiedzy o wartościach przyrodniczych i planowanym sposobie zagospodarowania lasu.

Samodzielnie sformułowane pisma, uczestnicy projektu złożą do corocznych konsultacji społecznych prac gospodarczych w nadleśnictwach oraz w ramach audytów certyfikujących gospodarkę leśną w systemie FSC.

Liczymy też, że zostanie sformowana niewielka grupa osób chcących wziąć udział w audytach na prawach obserwatora, żeby osobiście sprawdzić jak ich uwagi zostały rozpatrzone przez zespół audytowy.

Rzeczywista ochrona cennych lasów będzie efektem funkcjonowania standardu FSC w polskich lasach. Forest Stewardship Council jest organizacją certyfikującą lasy oraz dającą narzędzia do udziału społeczeństwa w zarządzaniu lasami na całym świecie. Posiadanie certyfikatu przez nadleśnictwa daje wiele korzyści finansowych ale też zobowiązuje do ochrony wartości przyrodniczych i słuchania głosu społeczeństwa, zanim zostaną podjęte działania gospodarcze w lesie.

Liczba uczesników projektu jest ograniczona. Docelowo chcemy sformować 2 grupy:

-Grupa Olsztyn,

-Grupa Bagna Biebrzańskie.

Po otwarciu grup, będziemy czekać na zgłoszenia. Monitorujcie nas na facebooku: Fundacja Las Naturalny


Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity

1 thought on “Rekrutacja do projektu: „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” [1 marca 2019]

Comments are closed.