Monitorujemy obszar Natura 2000 Swajnie [22 marca 2019]

[22 marca 2019]

21 marca 2019 r. wraz z jednym z uczestników naszego projektu, przeprowadziliśmy pierwszy monitoring tych obszarów, w poszukiwaniu cennych wartości przyrodniczych. Udało się odnaleźć 3 stanowiska reliktu puszczańskiego- puchlinki ząbkowanej (porost) oraz miecherę spłaszczoną i gładysza paprociowatego (mszaki). Widzieliśmy stare lasy grądowe z licznymi drzewami dziuplastymi, rozlewiska na których mają swoje lęgi łabędzie krzykliwe, gągoły i dzięcioły czarne. A wśród nich inwazyjny gatunek -norkę amerykańską. Oznaczyliśmy drzewa biocenotyczne o bardzo nietypowym pokroju oraz gniazda orlika krzykliwego znajdujące się poza strefami ochrony ostoi. Zaplanowaliśmy dalsze działania na najbliższy czas.


Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity