Obszar Natura 2000 Swajnie – monitoring wybranych fragmentów lasów

21 marca 2019 r. wraz z jednym z uczestników naszego projektu, przeprowadziliśmy pierwszy monitoring tych obszarów, w poszukiwaniu cennych wartości przyrodniczych. Udało się odnaleźć 3 stanowiska reliktu puszczańskiego- puchlinki ząbkowanej (porost) oraz miecherę spłaszczoną i gładysza paprociowatego (mszaki). Widzieliśmy stare lasy grądowe z licznymi drzewami dziuplastymi, rozlewiska na których mają swoje lęgi łabędzie krzykliwe, gągoły i dzięcioły czarne. A wśród nich inwazyjny gatunek -norkę amerykańską. Oznaczyliśmy drzewa biocenotyczne o bardzo nietypowym pokroju oraz gniazda orlika krzykliwego znajdujące się poza strefami ochrony ostoi. Zaplanowaliśmy dalsze działania na najbliższy czas.