Termin i agenda warsztatów dla uczestników projektu [9 kwietnia 2019]

[9 kwietnia 2019]

Sobota 13.04.2019

9.00- Wstęp, przywitanie, zapoznanie

9.20- Ochrona przyrody: formy ochrony przyrody oraz gatunki chronione występujące w lasach

11.00- Przerwa na kawę

11.15- Leśnictwo- wybrane zagadnienia

13.00- Przerwa obiadowa

14.00- Warsztaty terenowe- ochrona przyrody i leśnictwo

18.00- Zakończenie

Niedziela 14.04.2019

9.00- Kontrola obywatelska w ochronie przyrody w lasach, działania strażnicze

11.00- Przerwa na kawę

11.15- Wykorzystanie standardu FSC w działaniach strażniczych

13.30- Przerwa obiadowa

14.30- Podstawy GIS i obsługi GPS- narzędzia przydatne do pozyskiwania i obróbki danych- program QGIS, aplikacja Locus

15.45- Przerwa na kawę

16.00- Warsztaty praktyczne z wyjściem w teren- GIS i GPS- pozyskanie i obróbka danych

18.00- Podsumowanie szkolenia i zakończenie


Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity