Prowadzimy monitoring pradawnego Lasu Miejskiego obok Giżycka [9 kwietnia 2019]

[9 kwietnia 2019]


Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity