Organizujemy warsztaty dla uczestników projektu [3 kwietnia 2019]

[3 kwietnia 2019]

Sobota 6.04.2019

9.00- Wstęp, przywitanie, zapoznanie

9.20- Kontrola obywatelska w ochronie przyrody w lasach, działania strażnicze

10.30- Przerwa na kawę

10.50- Wykorzystanie standardu FSC w działaniach strażniczych

13.00- Przerwa obiadowa

14.00- Podstawy GIS i obsługi GPS- narzędzia przydatne do pozyskiwania i obróbki danych- program QGIS, aplikacja Locus

15.00- Przerwa na kawę

15.15- Warsztaty praktyczne z wyjściem w teren- GIS i GPS- pozyskanie i obróbka danych

18.00- Zakończenie

Niedziela 7.04.2019

9.00- Ochrona przyrody: formy ochrony przyrody oraz gatunki chronione występujące w lasach

10.30- Przerwa na kawę

10.45- Leśnictwo- wybrane zagadnienia

12.15- Przerwa obiadowa

13.00- Warsztaty terenowe- ochrona przyrody i leśnictwo

16.45- Podsumowanie szkolenia

17.00- Zakończenie


Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity