Termin i agenda warsztatów dla uczestników projektu [7 maja 2019]

[7 maja 2019]

Sobota 11.05.2019

9.00- Wstęp, przywitanie, zapoznanie

9.20- Ochrona przyrody: formy ochrony oraz gatunki chronione występujące w lasach

11.00- Przerwa na kawę

11.20- Leśnictwo- wybrane zagadnienia

13.00- Przerwa obiadowa

14.00- Warsztaty terenowe- ochrona przyrody i leśnictwo

18.00- Zakończenie


Niedziela 12.05.2019

9.00- Kontrola obywatelska w ochronie przyrody w lasach, działania strażnicze

10.30- Przerwa na kawę

10.50- Wykorzytanie standardu FSC w działaniach strażniczych

12.30- Przerwa obiadowa

13.00- Podstawy GIS i obsługi GPS- narzędzia przydatne do pozyskania i obróbki danych- program QGIS, aplikacja Locus

14.30- Przerwa na kawę

14.45- Warsztaty praktyczne z wyjściem w teren- GIS i GPS – pozyskanie i obróbka danych

16.45- Podsumowanie szkolenia

17.00- Zakończenie


Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity