Puszcza Białowieska. Wysyłamy pilny apel do FSC IC w Bonn o natychmiastową interwencję [27 maja 2019]

[27 maja 2019]

Kierujemy apel do organizacji certyfikującej gospodarkę leśną w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, o interwencję w sprawie planowanych wycinek w Puszczy Białowieskiej. Wskazujemy, że posiadacz certyfikatu swoim postępowaniem wykazuje brak zaangażowania w przestrzeganie zasad i kryteriów FSC, do czego jest zobowiązany jako posiadacz certyfikatu, pomimo że Puszcza Białowieska nie podlega certyfikacji.


Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity