Rezultaty. Kończymy I etap projektu „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” [18 maja 2019]

[18 maja 2019]


Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity