Prezentujemy nasze interaktywne szkolenie „Wykorzystanie standardu FSC w działaniach strażniczych” [13 maja 2019]

[13 maja 2019]


Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity