Wycinka Lasu Miejskiego w Gajewie. Debata publiczna o przyszłości Lasu [19 czerwca 2019]

[19 czerwca 2019]

Debata zakończyła się pozornym sukcesem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli na spotkaniu i wszystkim, którzy podpisali petycję. Nie jest źle – pan Nadleśniczy zobowiązał się publicznie do:
a) wstrzymania wycinek, poza cięciami przygodnymi, do 15 października br.
b) przyjęcia ogólnej zasady, że w Lesie Miejskim nie będzie pozyskiwania drewna między 15 marca a 15 października, tj. w sezonie lęgowym i wegetacyjnym
c) rychłego rozpoczęcia rozmów o szczegółowych rozwiązaniach dla Lasu Miejskiego z zespołem powołanym przez stronę społeczną.

Odwiedź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/NaszLasMiejskiGizycko/