Wycinka Lasu Miejskiego w Gajewie – sprawdź co wycięto i co wytną [19 czerwca 2019]

[19 czerwca 2019]

Kliknij na obrazek:


Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity