Spotkanie władz lokalnych i stowarzyszeń w sprawie Lasu Miejskiego


18 września 2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko odbyło się kolejne spotkanie w sprawie przyszłości Lasu Miejskiego.

W naszym zespole znalazł się tym razem Paweł Pawlaczyk, powszechnie uznawany autorytet w dziedzinie przyjaznej przyrodzie gospodarki leśnej.
Po długich, jak zwykle, wstępach skupiliśmy się na wydzieleniu 21d w południowej części Lasu Miejskiego, będącym jednym z jego najcenniejszych i najbardziej uczęszczanych fragmentów.

Pod koniec spotkania zbliżyliśmy stanowiska na tyle, że wydawało się, iż przynajmniej w tej jednej sprawie się dogadamy. Byliśmy gotowi dopuścić użytkowanie rębne w jednym z najcenniejszych fragmentów lasu pod warunkiem, że ograniczy się ono do cięć świerków.

Niestety, mimo tego, że jak nam się wydawało, do kompromisu skłaniał się także przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, pan Nadleśniczy ostatecznie odmówił ugody i zaczął wracać de facto do zapisów Planu Urządzania Lasu, które docelowo przewidują wycięcie 95% drzew na omawianej powierzchni.

Na propozycję, podtrzymaną przez przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, aby spotkać się kolejny raz już za tydzień, pan Nadleśniczy odparł, że potrzebuje tygodnia by ustalić termin spotkania.

Nie wygląda to dobrze, ale nie poddamy się. Jesteśmy wdzięczni Wójtowi Gminy Giżycko, Burmistrzowi Giżycka i Staroście Giżyckiemu, że wciąż są z nami i twardo bronią Lasu. Jesteśmy wdzięczni Robertowi Kempie, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Giżycku, za to, że włożył tyle wysiłku w to, by rozmowy chociaż trochę ruszyły z miejsca, co mu się udało.

W najbliższych dniach ustosunkujemy się pisemnie do dzisiejszych propozycji leśników, będących w istocie powtórzeniem ich stanowiska sprzed miesiąca. Liczymy na to, że Nadleśnictwo również szybko ustosunkuje się (oby pozytywnie) do naszej propozycji.