Międzynarodowe konsultacje społeczne w sprawie Lasu Miejskeigo

4 października 2019 r. rozpoczęły się międzynarodowe konsultacje społeczne projektu interpretacji Standardu FSC w sprawie ustanowienia HCVF 6 w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka.

Projekt interpretacji przygotowany przez organizację Forest Stewardship Council, dotyczy podstawowych spornych kwestii dotyczących ustanowienia HCVF 6 oraz wstrzymania przez Nadleśnictwo Giżycko wszelkich prac gospodarczych, które mogłyby zagrozić wyższym wartościom ochronnym.

Projekt interpretacji dotyczy kwestii prawa ludzi do ochrony i zachowania lasu takiego, jaki chcą go widzieć na co dzień. Jest jasnym sygnałem dla Lasów Państwowych, że muszą liczyć się z opinią społeczności lokalnych, jeśli chcą utrzymać posiadany certyfikat FSC przy najbliższym audycie kontrolnym i dalej mieć z niego korzyści.

Projekt interpretacji, po jego zatwierdzeniu w obecnej formie, jest mocnym narzędziem w obronie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka, ponieważ:

  • Zaprzecza opinii Lasów Państwowych, jakoby wniosek Wójta Gminy Giżycko o ustanowienie „HCVF 6 – lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności”, na obszarze całego Lasu Miejskiego, jest bezpodstawny,
  • Zaprzecza opinii przedstawicieli Lasów Państwowych, jakoby „las kluczowy dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności HCVF 6”, nie może być wyznaczony na całej powierzchni 320 ha Lasu Miejskiego,
  • Wskazuje, iż Lasy Państwowe nie mogą podejmować na obszarze Lasu Miejskiego realizacji planu urządzenia lasu, jeśli społeczność lokalna wyrazi opinię, że zagraża on wyższym wartościom ochronnym (obszary o znaczeniu kulturowym, ekologicznym, ekonomicznym lub religijnym).

Cały Las Miejski został zidentyfikowany przez przedstawicieli władz lokalnych – Wójta Gminy Giżycko, Starostę Giżyckiego, Burmistrza Miasta Giżycko, lokalne stowarzyszenia i fundacje, jako posiadający wyższe wartości ochronne, którym zagraża obowiązujący plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Giżycko.

Przedstawiciele władz lokalnych w korespondencji z FSC IC, wyrazili również stanowisko, w którym potwierdzają, iż plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Giżycko zagraża wyższym wartościom ochronnym na całej powierzchni 320 ha Lasu Miejskiego.

Zgodnie z logiką treści projektu, Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko, pan Krzysztof Dąbkowski, łamie Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce poprzez:

  • nie uznawanie wniosku Wójta Gminy Giżycko o ustanowienie HCVF 6 na obszarze całego Lasu Miejskiego,
  • rozpoczęcie od 16 października planowego wyrębu Lasu Miejskiego, wbrew woli władz lokalnych i postulatom społeczności lokalnej, wyrażonym w petycji, którą podpisało 4000 mieszkańców gminy i miasta Giżycko, ponieważ takie działania zagrażają wyższym wartościom ochronnym tego lasu.

Projekt interpretacji standardu FSC podlega międzynarodowym konsultacjom społecznym, które rozpoczęły się dzisiaj i trwają do 19 października.

Link do konsultacji: https://pl.fsc.org/pl/aktualnosci/id/98