POWSTAŁA MAPA INICJATYW CHRONIĄCYCH LASY – JEST NA NIEJ NASZ LAS MIEJSKI

W Polsce jest coraz więcej miejsc, gdzie mieszkańcy i organizacje społeczne domagają się prawdziwego społecznego dialogu na temat zrównoważonej gospodarki leśnej. Dialogu, w którym obywatele będą traktowani po partnersku, w którym rzeczywiście zaczniemy wspólnie rozmawiać o tym, w jaki sposób w Polsce realizowane są społeczne, przyrodnicze i produkcyjne funkcje lasu. Dialogu o tym, że jeden kawałek lasu nie może równocześnie realizować trzech funkcji, bo to kończy się tym, że realizuje jedną – produkcyjną. Dialogu opartego na danych i z uczestnictwem niezależnych naukowców i ekspertów.

Ta mapa dokumentuje lokalne inicjatywy chroniące lasy w Polsce. Są na niej tylko miejsca gdzie działania społeczności dotyczące ochrony lasów zostały opisane przez media. Wiele inicjatyw nie przebiło się (jeszcze) do mediów, wiele inicjatyw skupia się na ochronie przyrody na innych frontach (np. wycinki drzew przydrożnych, niszczenie starych drzew w miastach). Ta mapa pokazuje wierzchołek góry lodowej.

 

http://lasyiobywatele.pl/?fbclid=IwAR3dm-FL-nodnKI3fZLu6foqBIuE_sl7IbhXmkPJp9Nh-mMCWZjc8RM3I-w