Zmiany w sieci Natura 2000. Uwagi można składać do 31 lipca 2020r.

W 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła szereg zarzutów odnośnie kompletności polskiej sieci obszarów Natura 2000, w tym dotyczących konieczności uzupełnienia sieci poprzez wyznaczenie nowych obszarów oraz powiększenie obszarów już istniejących. Część tych zarzutów Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznał za uzasadnione, a zatem zgodził się z koniecznością zaproponowania nowych obszarów Natura 2000 lub powiększenia obszarów już istniejących.

Link do konsultacji: https://natura2000.gdos.gov.pl/lista-zmian-granic-obszarow-natura-2000-2020?fbclid=IwAR0mKF88hkQpTFVAEoeoJqaVwQjtKhUH2CevkQpg-TG_wLo22PTysYaffMY