Nowe stanowiska reliktów puszczańskich w Puszczy Boreckiej

ASCII Kolor stitching | 2 pictures | Size: 5508 x 2754 | Lens: Fisheye | RMS: 2.86 | FOV: 360.00 x 180.00 ~ 0.00 | Projection: Spherical | Color: LDR |

2 sierpnia 2020 r., odkryto na północy Puszczy Boreckiej stanowiska reliktów puszczańskich, bioindykatorów lasów pierwotnych.

4 drzewa (trzy klony i jeden jesion) rosną na powierzchniach międzygniazdowych, które zgodnie z zasadami hodowli lasu, będą odnowione rębnią uprzątającą.

W sąsiednich wydzieleniach, odkryto 3 inne klony, o których informowaliśmy wcześniej. Odkryte stanowiska, są najdalej na północ wysuniętymi, które dotychczas udało się odnaleźć. Większość reliktów puszczańskich w Puszczy Boreckiej, skupia się w rezerwacie Borki oraz bliższym lub dalszym sąsiedztwie rezerwatu, np. na Mokrej Górze i w okolicach Jeziora Wolisko.

Koordynaty oraz zdjęcia stanowisk zostaną wysłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Nadleśnictwa Borki.