Kanadyjska firma SmartCert, zbiera informacje o starych lasach i ginących gatunkach w Polsce

SmartCert, jest międzynarodową firmą konsultingową z siedzibą w Kanadzie, specjalizującą się w etyce i społecznej odpowiedzialności biznesu. Pomaga klientom w realizacji projektów środowiskowych i ma szerokie doświadczenie w ocenie wartości lasów HCVF dla firm leśnych.

SmartCert została upoważniona przez World Wildlife Fund (WWF) do przeprowadzenia badania dotyczącego dostępności informacji dotyczących lasów o wysokiej wartości ochronnej (HCVF) w Europie. Firma kontaktuje się z niektórymi organizacjami w Polsce, licząc na podzielenie się informacją dotyczącą:

  • siedlisk, które są ważne dla rzadkich, endemicznych i wrażliwych gatunków,
  • zagrożonych ekosystemów lub starych lasów,
  • wyjątkowych ekosystemów leśnych,
  • stanowisk archeologicznych w kraju.

Badanie ma na celu identyfikację kluczowych źródeł informacji dla obszarów o wysokiej wartości ochronnej (HCVF) w Europie Środkowo- Wschodniej i Wschodniej.

Firma SmartCert w ramach tego badania, będzie gromadzić dane w postaci cyfrowej GIS i tam gdzie to możliwe, sprawdzać jakość dostarczonych informacji.

Informacje są zbierane w celu:

  • wspierania firm w przestrzeganiu standardów FSC i ocenie ryzyka związanego z zaopatrzeniem w drewno,
  • wsparcie strategii i planowania WWF

Strona internetowa firmy SmartCert