UKRYWANIE PRZED SPOŁECZEŃSTWEM MIEJSC, GDZIE BĘDĄ WYCINANE DRZEWA, JEST SPRZECZNE ZE STANDARDEM FSC

W maju 2020 r. odbył się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku audyt gospodarki leśnej. Fundacja Las Naturalny wniosła skargę do zespołu audytowego, dotyczącą różnej interpretacji przez nadleśnictwa, przepisów z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa.
 
Okazuje się, że w ciągu kilku ostatnich lat, niektóre nadleśnictwa podległe RDLP w Białymstoku nieudostępnianą stronom trzecim, informacji o szczegółowej lokalizacji planów gospodarczych, powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa.
 
Treść skargi Fundacji Las Naturalny:
 
Uwaga 1. Nieudostępnianie oraz udostępnianie szczegółowych planów gospodarczych a kwestia różnej interpretacji przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa. Problem systemowy w wielu nadleśnictwach RDLP Białystok.
 
Odpowiedź zespołu audytowego:
 
Niektóre nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Białymstoku formalnie odmawiają stronom trzecim udostępnienia informacji w zakresie planowanych w danym roku zadań gospodarczych we wskazanych wydzieleniach, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa.
Jest to niezgodne z wymogami standardu FSC i wprowadza strony trzecie w błąd. Szczególnie w sytuacji kiedy informacje te mogą być pozyskane z publicznie dostępnych portali i stron internetowych prowadzonych przez PGL LP i w gruncie rzeczy nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.
Wniesiono polecenie działań korygujących PDK 10.