Nowe stanowiska gatunków, odkryte przez Fundację Las Naturalny w 2020 r.

W 2020 r. udało nam się odkryć nowe stanowiska reliktów lasów pierwotnych, miejsce gniazdowania orlika krzykliwego oraz 3 stanowiska sóweczki.

Na przełomie lutego i marca 2020 r. w Puszczy Boreckiej, wykonując nasłuchy rejestratorami audio- zidentyfikowaliśmy 3 lokalizacje przebywania gatunku sóweczka zwyczajna- (Glaucidium passerinum). Wiosenne badania były możliwe dzięki darczyńcom, wspierającym fundację na patronite.pl, dzięki którym udało się pokryć koszty paliwa i 2 rejestratorów.

Najcenniejsze okazy reliktów lasów pierwotnych odnaleźliśmy w lipcu i na początku sierpnia 2020 r. w Puszczy Boreckiej na jej północnych krańcach- były to mchy objęte ochroną prawną (Neckera pennata, Neckera complanata, Homalia trichomanoides). Rosły w lesie o cechach pierwotnych, zachowanym na powierzchniach międzyzrębowych, przeznaczonych w najbliższych latach do wycięcia. Stanowiska reliktowych mchów udokumentowaliśmy metodą zdjęć sferycznych z geotagiem.

W sierpniu 2020 r. Lesie Miejskim obok Giżycka, potwierdziliśmy zajęte gniazdo orlika krzykliwego (Clanga pomarina) wraz z młodymi. Udało się wykonać obszerną dokumentację fotograficzną odchodów, wypluwek oraz zarejestrować głos prawdopodobnie 2(!) młodych w pobliżu gniazda.

We wrześniu 2020 r. w Nadleśnictwie Stare Jabłonki na zachód od Olsztyna, udało się zidentyfikować dwa stanowiska reliktowego chrząszcza- pachnicy dębowej (Osmoderma eremita). Weryfikacja odchodów znalezionych w próchnie ponad 270 letnich dębów, potwierdziła obecność gatunku. Stanowiska pachnicy dębowej odnaleźliśmy w lesie o cechach lasu pierwotnego, dla którego naukowcy z Katedry Mykologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego wykonali w 2016 r. również badania lichenologiczne, potwierdzające obecność ginących gatunków porostów, znajdujących się na Krajowej Czerwonej Liście. Stanowiska pachnicy dębowej udokumentowaliśmy metodą zdjęć sferycznych z geotagiem.


Stanowiska reliktów puszczańskich- mchów oraz stanowisko orlika krzykliwego zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Złożyliśmy wniosek o powołanie strefy ochrony ostoi orlika krzykliwego. Jeszcze w tym tygodniu zostaną przekazane do RDOŚ lokalizacje sóweczki zwyczajnej oraz pachnicy dębowej.