Komisja Europejska skierowała sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE

Komisja Europejska skierowała sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z brakiem ochrony gatunkowej oraz ochrony siedlisk w leśnictwie oraz brakiem kontroli sądowej nad planami urządzania lasu nadleśnictw.

Nasza fundacja miała swój udział w tej sprawie, kierując przy wsparciu prawników z Fundacji Frank Bold do Komisji Europejskiej skargę wobec naruszeń przy zatwierdzeniu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Borki (Puszcza Borecka). Naruszenia te skutkowały wycinką lasów o cechach pierwotnych w Puszczy Boreckiej oraz niszczeniem stanowisk gatunków wskaźnikowych dla lasów pierwotnych. Postępowanie w sprawie naszej skargi zostało połączone z głównym postępowaniem przeciwko Polsce.

Komisja Europejska w listopadzie 2018 r. poinformowała nas, że po zapoznaniu się materiałem uzupełniającym jaki wysłaliśmy, wskazującym na systemowy problem w całej Polsce, Komisja Europejska zgodnie z art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wszczęła przeciwko Polsce procedurę o naruszenie prawa UE.

Sprawa Puszczy Boreckiej, wraz z nadsyłanymi przez inne organizacje społeczne dowodami i skargami, stała się tym samym przekonującym dowodem dla Komisji Europejskiej, do wszczęcia przeciwko Polsce procedury o naruszenie prawa UE i ostatecznie skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

PUSZCZA BORECKA. PUL NADLEŚNICTWA BORKI. KONSEKWENCJA PRAWNE I ŚRODOWISKOWE

Informacja prasowa Komisji Europejskiej