Gospodarstwo specjalne to nie las gospodarczy [29 stycznia 2021]

[29 stycznia 2021]
Gospodarstwo specjalne to nie las gospodarczy
W Planach Urządzenia Lasu można znaleźć informację o gospodarstwach specjalnych. Nie są gospodarstwa lasów ochronnych ani gospodarstwa lasów gospodarczych.
Jeśli ktoś nie wie, że dany fragment lasu jest w gospodarstwie specjalnym i mówi, że las trzeba ciąć, bo to las gospodarczy- jest w błędzie.
Na przykładzie Nadleśnictwa Katowice, do gospodarstwa specjalnego zaliczono 11 % nadleśnictwa:
  • rezerwaty przyrody
  • lasy masowego wypoczynku
  • lasy cenne przyrodniczo
  • ostoje zwierząt (bocian czarny i iglica mała)
  • lasy cenne wodochronne, źródła Kłodnicy
  • lasy, gdzie są cmentarzyska
  • lasy przy obiektach mieszkalnych i w ich bezpośrednim otoczeniu
Zgodnie z wymogami Standardu FSC, nadleśnictwa wyznaczają lasy referencyjne, w których nie prowadzi się hodowli lasu. Te lasy też mają status gospodarstwa specjalnego.
Sposób gospodarowania w Gospodarstwie specjalnym
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/gospodarstwo-specjalne-s/
Na zdjęciu stanowisko Lobaria pulmonaria w strefie ochrony gatunku

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”