Jak stworzyć pozory porozumienia i uspokoić samorząd oraz media? [20 stycznia 2021]

[20 stycznia 2021]
[Ratujmy Las Mokrzański]
Jak stworzyć pozory porozumienia i uspokoić samorząd oraz media?
Leśnicy zastąpią rębnie gniazdowe rębniami stopniowymi (finezyjnymi) [9:40 min.]. Etat cięć się nie zmniejszy, drzewa które miały być wycięte, będą wycięte. Różnica polega tylko na tym, że cięcia będą rozłożone w czasie i nie będzie widać gołych placków w lesie [17:00 min] Widzę brak oparcia porozumienia w statusie HCVF 6, a tym samym w wymogach certyfikatu nr: NC-FM/COC-015248, posiadanym przez RDLP Wrocław. Widzę też, że leśnicy sprowadzają dialog do procedur zawartych w ustawie o lasach, czyli mówią o konsultacjach nowego PUL, oddalając tym samym społeczność lokalną od realnych i o wiele mocniejszych narzędzi współdecydowania o skali wycinek w Lesie Mokrzańskim, jakie im daje status HCVF 6.
Byłbym wdzięczny za relację ze spotkania Robert Suligowski

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”